ANBI informatie stichting Sakya Thegchen Ling
Op deze pagina treft u de informatie aan die voortkomt uit de wetseisen rond ANBI.
Deze informatie is nodig daar de Staatssecretaris van Financiën alle ANBI's verplicht vanaf 1 januari 2014 tot meer transparantie en verantwoording.
Donateurs, begunstigers én begunstigden moeten meer inzicht krijgen in het functioneren van filantropische instellingen. De ANBI’s moeten de in de wet genoemde informatie op toegankelijk wijze aan het publiek op het internet (eigen of branche-site) presenteren.

Naam: Sakya Thegchen Ling.
Fiscaal nummer: 8161.72.274
Post- en bezoekadres: Laan van Meerdervoort 200 A, 2517 BJ Den Haag
Telefoonnummer: 06-12116704
E-mail: sakya.denhaag@hotmail.com
Algemeen
Doelstelling
Beleidsplan
Samenstelling bestuur
Financieel verslag
Activiteiten
Het bestuur van Sakya Thegchen Ling is als volgt opgebouwd:
. een voorzitter, zelfstandig bevoegd
. een vicevoorzitter
. een penningmeester, zelfstandig bevoegd
. een secretaris
. twee algemeen bestuursleden

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld document, te weten het “overzicht taken en bevoegdheden bestuur Sakya Thegchen Ling”.

Voorzitter : Mieke Stoppels
Vicevoorzitter/penningmeester : Annemieke Boeters
Secretaris : Chantal Thielen
Algemeen bestuurslid : Ben van Ham

Bestuursleden worden niet betaald voor werkzaamheden die voortvloeien uit hun functie.
Sakya Thegchen Ling heeft tot doel:
. het bestuderen, beoefenen en uitdragen van het mahayana-boeddhisme
. het bevorderen van interesse in en studie van het mahayana-boeddhisme
. het bewaren en voortzetten van de Tibetaans religieuze cultuurHet beleidsplan is te vinden via de onderstaande link
Het meest actuele financieel verslag van Sakya Thegchen Ling is te vinden via de onderstaande link

informatie betreffende Sakya Thegchen Ling en opmerkingen over de website

sakya.denhaag@hotmail.com

Link naar het beleidsplan Sakya Thegchen Ling
Link naar het activiteitenoverzicht Sakya Thegchen Ling
Het activiteitenoverzicht van Sakya Thegchen Ling is te vinden via de onderstaande link
Link naar het financieel verslag Sakya Thegchen Ling
Jaarverslag
Het meest actuele jaarverslag van Sakya Thegchen Ling is te vinden via de onderstaande link
Link naar het jaarverslag Sakya Thegchen Ling
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van Sakya Thegchen Ling is te vinden via de onderstaande link
Link naar het huishoudelijk reglement van Sakya Thegchen Ling

Stichting Sakya Thegchen Ling