Leringen Khenpo Tashi
Tweemaal per jaar bezoekt eerwaarde khenpo Tashi Sangpo Amipa zijn centrum Sakya Thegchen Ling in Den Haag. Tijdens zijn bezoek geeft hij gedurende het weekend leringen over de boeddhistische filosofie op het gebied van mahayana en mantrayana. Door middel van voorbeelden geeft hij ons inzicht hoe we deze filosofie kunnen benutten in ons dagelijks leven. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen.
Voor en na de leringen mediteren we gezamenlijk onder leiding van Khenpo Tashi.

Elke ochtend wordt tijdens de aanwezigheid van Khenpo Tashi in ons centrum om 07.00 uur het Tararitueel gereciteerd. Iedereen is van harte welkom om daaraan mee te doen.
Naar pagina 2 van activiteiten
Studieavonden
Elke donderdagavond komen we bijeen van 20.00 uur tot 22.00 uur.
We starten met gebeden en een geleide meditatie. Daarna bestuderen we de meest recente leringen van khenpo Tashi door deze opnieuw te beluisteren, met elkaar te bespreken en antwoorden te vinden op mogelijke vragen. Zo komen we tot een beter begrip van de leringen.
Ook bestuderen we regelmatig andere boeddhistische onderwerpen aan de hand van video’s en teksten.

Wil je een keer deelnemen aan zo’n donderdagavond dan ben je van harte welkom. Meld je wel van te voren aan en kom wat vroeger zodat we je een korte inleiding kunnen geven. Wil je voor jezelf uitvinden of deze vorm van boeddhisme bij je past dan kun je de eerste drie maanden meedraaien zonder verplichting tot een bijdrage.


Voor deelname aan deze wekelijkse bijeenkomsten op donderdagavond wordt een bijdrage van € 20,- per maand gevraagd. Voor mensen met een minimum inkomen is dit € 15,- per maand. Dit bedrag kan maandelijks, per kwartaal of in een keer betaald worden.
Activiteiten: deel 1

informatie betreffende Sakya Thegchen Ling en opmerkingen over de website

sakya.denhaag@hotmail.com

Groene Tara ritueel
De leringen worden gegeven op
Wanneer Khenpo Tashi ook een initiatie geeft kunt u deze alleen ontvangen als u alle leringen tijdens dit weekend volgt.

De leringen worden in het Engels gegeven en vertaald naar het Nederlands.

Zaterdag en zondag bieden wij de deelnemers een eenvoudige lunch aan.

De bijdrage is € 14,- (per dagdeel) of € 70,- (per weekend). Voor mensen met een minimum inkomen is de bijdrage € 10,- (per dagdeel) of € 50,- (per weekend). Wanneer u meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij u om het totale bedrag in een keer te voldoen.
U kunt het bedrag ook vooraf overmaken op bankrekeningnummer
               NL83 TRIO 0197 7958 03 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag
onder vermelding van “weekend Khenpo Tashi”.

U wordt verzocht om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, opdat de leringen op tijd en ongestoord kunnen beginnen. Gelieve geen geurtjes, parfum of aftershave op te doen.

Uit respect voor de dharma (de leer) dient u gebedenboeken en meditatieteksten niet op de grond te leggen en er eveneens niet overheen te stappen.
Uit respect voor de lama dient u uw voetzolen niet naar de lama te richten. (zie Tibetaanse gewoontes)
Iedere maand doen wij in ons centrum gezamenlijk het ritueel ter ere van Groene Tara. Dit vindt plaats op de donderdagavond bij of vlak voor volle maan. Voordat je hier volledig aan kunt deelnemen is het belangrijk dat je een mondelinge overdracht hebt ontvangen van een gekwalificeerde leraar. Heb je deze overdracht nog niet ontvangen dan mag je al wel een groot deel van de tekst met ons mee reciteren, zij het niet alles. Ben je niet eerder in ons centrum geweest en wil je deelnemen aan dit ritueel, meld je dan even van te voren aan. Kijk voor de juiste datums in onze agenda op deze website.
Iedere tweede zondag van de maand komen wij in ons centrum bijeen om gezamenlijk te mediteren. We beginnen om 10.00 uur met de meditatie en sluiten om 12.00 uur af na een gezellig kopje koffie / thee. We hebben een wisselend programma van gebeden en meditaties.
Heb je nog geen overdracht van een gekwalificeerde leraar gehad van de meditatie die we doen, dan mag je de tekst meelezen en de boeddha voor je visualiseren.
Iedereen is van harte welkom.
Maandelijkse meditatie op zondagmorgen
Tibetaans nieuw jaar - Losar
Ieder jaar vieren we in ons centrum Tibetaans nieuwjaar oftewel "Losar". De datum verschilt ieder jaar, maar valt meestal in februari.
Op de zondag op of rond Losar komen we om 10.00 uur bijeen om gezamenlijk te mediteren.
Vanaf 11.30 uur hebben we een gezellig samenzijn met thee, lekkernij en wellicht een mooie toepasselijke video.
Wil je hieraan deelnemen, dan verzoeken we je om je van te voren aan te melden.

Voor deelname aan de maandelijkse meditatiezondagen en het Tibetaans nieuwjaar wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd indien je geen vaste deelnemer van Sakya Thegchen Ling bent. Klik voor de data van deze activiteiten op de link
agenda
prflags.gif

Stichting Sakya Thegchen Ling

sakya.denhaag@hotmail.com

sakya.denhaag@hotmail.com

Aanmelden via:
Aanmelden via:

sakya.denhaag@hotmail.com

Aanmelden via: