vrijdag : 20.00 tot 21.30 uur lering
zaterdag : 10.00 tot 12.00 uur lering - 15.00 tot 17.00 uur lering
  zondag : 10.00 tot 12.00 uur initiatie - 14.30 tot 15.30 uur uitleg van de meditatie sadhana

Bezoek Khen Rinpoche aan Nederland 24, 25 en 26 mei 2012

Stichting Sakya Thegchen Ling

varja.gif
Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via onderstaand e-mail adres:

sakya.denhaag@hotmail.com

Zaterdag en zondag biedt het instituut de aanwezigen een eenvoudige lunch aan.

De bijdrage is € 12,- (per dagdeel) of € 60,- (per weekend). Voor mensen met een minimum inkomen is dit € 10,- (per dagdeel) of € 50,- (per weekend). Wanneer u meerdere dagdelen bijwoont vragen wij u om het totale bedrag in een keer voldoen.
U kunt het bedrag ook vooraf overmaken op ING rekeningnummer 4026679 of ABN-Amro rekeningnummer 41.94.99.350 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend Khenchen Sherab”.
sakya_2012_06_kr_v3010001.jpg
Van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei 2013 bezoekt Khenchen lama Sherab het centrum Sakya Thegchen Ling om leringen en een initiatie te geven.

Sinds meer dan 30 jaar geeft Khenchen Sherab leringen in zijn centra, verspreid over Europa. Door dagelijkse meditatie, retraites en voortdurende studie is hij in staat zijn leerlingen te inspireren en te stimuleren in het beoefenen van de dharma.

Khenchen Sherab geeft dit weekend leringen over dharmadatu en boeddha Ayuttara.

Dharmadatu betekent de natuur van onze geest. Wanneer wij dharmadatu begrijpen kunnen wij verlichting bereiken. De lering over dharmadatu is afkomstig van Nagarjuna. Khenchen Sherab zal deze toelichten.

Dharmadatu (Skr.) wordt in het Tibetaans chös ying genoemd, dat vertaald wijsheidsaspect betekent. Het is een zeer krachtige wijsheid, die ons grote en diepe lijden, dat een oceaan gelijkt, kan transformeren in vrede. Ieder woord van de vele verklaringen over dharmadatu is zeer kostbaar en zeer helder.
Het programma ziet er als volgt uit:
Wij vragen u om
. uit respect voor de leraar uw schouders bedekt te houden en de onderzijde van uw voeten niet naar de leraar te richten
. uit respect voor de leer gebedenboeken en boeddhistische teksten niet op de grond te leggen
. uit oogpunt van hygiëne niet op blote voeten te lopen
. geen parfum, aftershave of geurtjes op te doen
. 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn
Boeddha Ayuttara is een van de boeddha’s van lang leven. Wij allen hebben tien energieën. Wanneer een van deze energieën vermindert of verloren dreigt te gaan kunnen we deze herstellen door de meditatie op boeddha Ayuttara.
Een lang leven is voor ons allen heel belangrijk om de dharma langdurig te kunnen beoefenen en te streven naar het zo snel mogelijk bereiken van de verlichting voor het welzijn van alle levende wezens.

Vrijdagavond en zaterdag legt Khenchen Sherab dharmadatu uit en de betekenis en kwaliteiten van boeddha Ayuttara. Aansluitend geeft hij op zondagochtend de bijbehorende initiatie.
Om deze initiatie te kunnen ontvangen dient u aanwezig te zijn bij alle leringen tijdens dit weekend.

De leringen worden in het Engels gegeven en vertaald naar het Nederlands.
Zondag kunt u de Nederlandse vertaling van de tekst van Nagarjuna, Chös Ying – Dharmadatu, kopen in ons centrum.