Leringen Khen Rinpoche
Tweemaal per jaar komt eerwaarde Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa een weekend naar het Sakya instituut in Den Haag. Tijdens deze weekenden geeft Khen Rinpoche leringen over de boeddhistische filosofie op het gebied van mahayana en mantrayana met een daarbijbehorende initiatie en meditatie. Er wordt onder de leiding van Khen Rinpoche gezamenlijk gemediteerd en er is ruimte voor vragen. Zie voor meer:
Naar pagina 2 van activiteiten
Cursus Tibetaans Boeddhisme
Regelmatig wordt in het Sakya centrum een cursus gegeven voor belangstellenden. Deze cursus bestaat uit vier avonden van 19.30 tot 21.30 uur.
We bespreken met elkaar diverse onderwerpen aan de hand van het studieboek “Training van de geest in het Tibetaans boeddhisme" geschreven door onze spirituele leider Khenchen Sherab Gyaltsen Amipa Rinpoche.
Tijdens deze vier avonden beoefenen we in onze tempelruimte ook verschillende vormen van meditatie.
De bijdrage voor deze cursus is €75,- inclusief het studieboek "Training van de geest in het Tibetaans boeddhisme". Voor mensen met een minimum inkomen is de bijdrage €50,-.Regelmatig worden thema avonden georganiseerd over de beginselen van het Tibetaans boeddhisme. Iedere avond is afzonderlijk te volgen.  De bijdrage is € 10,- per avond, voor minima € 5,-. Aanmelden kan via sakya.denhaag@hotmail.com of telefonisch via 06-12116704.
Activiteiten: deel 1
Studieavonden
Elke donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur worden de recente leringen van Khen Rinpoche via een recorder opnieuw beluisterd. Door deze tekst opnieuw te beluisteren, er met elkaar over te praten en vragen te stellen, komt men tot een beter begrip van de leringen.
Op deze avond beoefenen we regelmatig gezamenlijk de meditatie van de initiatie die we tijdens het weekend van Khen Rinpoche hebben ontvangen. Tevens worden ook andere boeddhistische onderwerpen bestudeerd aan de hand van video’s of teksten.
Voor het volgen van de wekelijkse bijeenkomsten op donderdagavond wordt een bijdrage
van € 20,- per maand gevraagd. Voor mensen met een minimum inkomen is dit € 15,- per maand. Dit bedrag is maandelijks, per kwartaal of in een keer te betalen.

informatie betreffende Sakya Thegchen Ling en opmerkingen over de website

sakya.denhaag@hotmail.com

prwhbl1.gif

Stichting Sakya Thegchen Ling

Thema avonden
informatie
De leringen worden in het Engels gegeven en vertaald naar het Nederlands. Het is alleen mogelijk om de initiatie te ontvangen wanneer u alle leringen van het weekend volgt.

Het programma ziet er als volgt uit:
   vrijdag: 20.00-21.30 uur: lering
zaterdag: 10.00-12.00 uur: lering / 15.00-17.00 uur: lering
  zondag: 10.00-12.00 uur: initiatie / 14.30-15.30 uur: uitleg van de meditatie-sadhana

Zaterdag en zondag biedt het instituut aan de deelnemers een eenvoudige lunch aan

De bijdrage is € 12,- (per dagdeel) of € 60,- (per weekend). Voor mensen met een minimum inkomen is de bijdrage € 10,- (per dagdeel) of € 50,- (per weekend). Wanneer u meerdere dagdelen bijwoont, vragen wij u om het totale bedrag in een keer voldoen. U kunt het bedrag ook vooraf overmaken op ING bankrekeningnummer 4026679 of ABN-Amro bankrekeningnummer 41.94.99.350 ten name van Sakya Thegchen Ling Den Haag onder vermelding van “weekend Khen Rinpoche”. Gedurende deze weekenden is er gelegenheid om boeddhabeeldjes, boeken en sieraden te kopen.

U wordt verzocht om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, opdat de leringen op tijd en ongestoord kunnen beginnen. Gelieve geen geurtjes, parfum of aftershave op te doen.

Uit respect voor de dharma dient u de gebedsboeken en meditatieteksten niet op de grond te leggen. Uit respect voor de Khenchen dient u uw voetzolen niet naar de Khenchen te richten. (zie Tibetaanse gewoontes)