Ieder wezen streeft naar het ervaren van geluk. Wanneer wij geluk ervaren, willen wij dit zolang mogelijk vasthouden, ook al weten wij bewust of onbewust dat elk geluk tijdelijk is.

Wij proberen elke vorm van lijden te vermijden, en wanneer wij lijden ervaren, stellen wij alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te heffen.
Boeddha Sakyamuni heeft ruim 2500 jaar geleden zijn inzichten over de oorzaken van lijden uitgelegd, en dat alleen wijzelf ons kunnen bevrijden van lijden.

De weg naar innerlijke bevrijding wordt het Pad genoemd. Wie het Pad wil gaan, oefent zich in deugdzame gedachten, woorden en handelingen, en is voortdurend achtzaam op de activiteiten van de eigen geest. Deze inzichten, die in de vorm van Leringen werden gegeven, worden de Dharma genoemd.
Het Mahayana Boeddhisme
Dharma: de leer van de Boeddha
Mahayana betekent 'Het Grote Voertuig'. De motivatie van beoefenaars van het Mahayana Boeddhisme om de Dharma te volgen, is gebaseerd op mededogen: de grote wens, dat alle levende wezens bevrijd worden van lijden en de wens om actief te zijn dat doel te bereiken.

Door het nastreven van persoonlijke bevrijding streven wij tegelijkertijd ernaar om voor andere levende wezens van betekenis te zijn. Het pad dat naar geestelijke vrijheid leidt bestaat uit het luisteren naar Leringen, bestudering van de Dharma, beoefening van concentratie, meditatie en een deugdzame leefwijze.
Beeld van Boeddha Sakyamuni
in het centrum in Kuttolsheim
Informatie Boeddhisme
Sterven en dood in de Boeddhistische Traditie
varja.gif

Stichting Sakya Thegchen Ling